Dansk (og norsk) persepsjon av norske fonemkontraster
PDF

Hvordan referere

Landmark, E. (2019). Dansk (og norsk) persepsjon av norske fonemkontraster. NOA - Norsk Som andrespråk, (3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1643

Sammendrag

Nordisk nabospråkfo~ståelse er et emne som fra tid til annen er framme i offentlighetens lys - enten anledningen er et utekstet fjernsynsprogram eller et nordisk politikermøte. Fra vitenskapelig side er det ~jort noen framstøt for å granske språkforst·åel~en nordiske granner imellom, jfr. Haugen (1953), Lindgren (1972), Ohlsson (1972), Grannspråk (1975), Maurud (1976), Elert (1981'). Enkelte av disse arbeidene omhandler persepsjon·på lydplanet. Det er også emnet for denne undersøkelsen, som gjelder noen problemer på fonetisk/ fonologisk nivå i danskers persepsjon av norsk.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.