Hvordan sier vi det?
PDF

Hvordan referere

Strandskogen, Åse-B. (2019). Hvordan sier vi det?. NOA - Norsk Som andrespråk, (3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1642

Sammendrag

Vi som underviser norsk som fremnedsPråk, opplever ofte at våre elever sier det er så lett å forstå norsk når vi snakker, men når de hører andre nordmenn snakke, forstår de nesten ingenting. Dette kan ha mange årsaker. Elevene er vant til å høre lærerens stemne og språkbruk. Læreren vet omtrent hvilket ordforråd elevene forstår og prøver i stor utstrekning å holde seg til det. Men en annen og vel så viktig grunn er at mange lærere har en tendens til å uttale ordene for tydelig og langsomt, noe som fører til at elevene har vanskelig for å forstå 11normal tale''· I naturlig og avspent tale opptrer ordene svært ofte i reduserte former. Som lærere for frerrmedspråklige elever ffiå vi ikke bruke en uttale som er tydeligere enn det normale i vanlig dagligtale. Ved det gjør vi dem en bjørnetjeneste istedenfor å hjelpe dem

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.