Forord
PDF

Hvordan referere

Ryen, E., & Hvenekilde, A. (2019). Forord. NOA - Norsk Som andrespråk, (3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1639

Sammendrag

[Dette nummeret er scannet og konvertert med OCR. Skrivefeil vil forekomme, og søk kan feile selv man ser ordet i pdf-dokumentet!]

NOA - norsk som andrespråk - er utgitt av In sti tut't ll;o,r 'nt>1ffs'l< som fremmedspråk ved Universitetet i Oslo. Gjennom -ar!beli.'613- skriftet vil vi distribuere artikler innen fagom:råd~~ nbtr'.s'k .1S't1tn andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand. Vi ·va.J. gj1'lr-h'ia f1>'a inn mellomsprå•ks·studi•er., pedagogiske stuai•eu:- og stuisl,i:'ett' ,av·gira'mmaitiske emnea: som er av interesse for forskere bg latr"eti:"'e å nors'k ·som and:respråk ·eller fremmedspråk. Selv om ar-beid.S:.skrJ..fte!t er ,knyttet til et spesielt institutt, vil vi ogs·å gjerne 't-"a imot bidrag fra andre fagmiljøer.

PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0)  gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.