1.
Kinn T. Interessant nok: ein produktiv setnings- adverbialkonstruksjon. NLT [Internett]. 29. juni 2023 [sitert 2. desember 2023];41(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2191