1.
Vollan M. Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste: En studie av folkeskolelærerinne Birkelands skrivepraksis i perioden 1907–1962. NLT [Internett]. 29. juni 2023 [sitert 9. desember 2023];41(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2190