1.
Røsstad R. Stian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren: "Blikk for språk. Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet". NLT [Internett]. 12. desember 2022 [sitert 12. juni 2024];40(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2128