1.
Gujord A-KH. Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå . NLT [Internett]. 2. juli 2021 [sitert 9. desember 2023];39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1972