Gujord, Ann-Kristin Helland. «Syntaktisk Kompleksitet På Tvers Av Rammeverksnivå ». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 39, no. 1 (juli 2, 2021). åpnet desember 9, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1972.