Johannessen, Janne Bondi. «Rødøyd Og bøyd: Samdanning Og Perfektum Partisipp Har Parallell Semantikk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 35, no. 1 (august 8, 2017). åpnet desember 6, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1397.