Gujord, Ann-Kristin Helland. «Syntaktisk Kompleksitet På Tvers Av Rammeverksnivå ». Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 39, nr. 1, juli 2021, https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1972.