[1]
M. Vollan, «Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste: En studie av folkeskolelærerinne Birkelands skrivepraksis i perioden 1907–1962», NLT, bd. 41, nr. 1, jun. 2023.