[1]
J. B. Johannessen og S. Laake, «Østnorsk som norsk fellesdialekt i Midtvesten», NLT, bd. 30, nr. 2, des. 2012.