[1]
A.-K. H. Gujord, «Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå », NLT, bd. 39, nr. 1, jul. 2021.