Kinn, T. (2023) «Interessant nok: ein produktiv setnings- adverbialkonstruksjon», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2191 (åpnet: 2 desember 2023).