Vollan, M. (2023) «Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste: En studie av folkeskolelærerinne Birkelands skrivepraksis i perioden 1907–1962», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2190 (åpnet: 9 desember 2023).