Bakkevoll, G. og Somby, A.-M. (2022) «Forskingsetiske normer og juridiske rammer i norsk språkforsking med data frå sosiale medium», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2019 (åpnet: 16 juni 2024).