Gujord, A.-K. H. (2021) «Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå », Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1972 (åpnet: 9 desember 2023).