Johannessen, J. B. (2017) «Rødøyd og bøyd: Samdanning og perfektum partisipp har parallell semantikk», Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1397 (åpnet: 6 desember 2023).