Vollan, M. (2023). Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste: En studie av folkeskolelærerinne Birkelands skrivepraksis i perioden 1907–1962. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2190