Johannessen, J. B., & Laake, S. (2012). To myter om det norske språket i Amerika: Er det gammeldags? Nærmer det seg en bokmålsstandard?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/208