Antonsen, L., & Trosterud, T. (2017). Ord sett innafra og utafra - en datalingvistisk analyse av nordsamisk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1416