(1)
Kinn, T. Interessant Nok: Ein Produktiv Setnings- Adverbialkonstruksjon. NLT 2023, 41.