(1)
Røsstad, R. Stian Hårstad, Brit Mæhlum Og Rikke Van Ommeren: "Blikk for språk. Sosiokulturelle Perspektiver På Norsk språkvirkelighet". NLT 2022, 40.