(1)
Sandøy, H.; Conzett, P.; Kristoffersen, G.; Nesse, A. Merknadar Til Bokmeldinga Av Mønster (NSH I). NLT 2020.