(1)
Antonsen, L.; Trosterud, T. Ord Sett Innafra Og Utafra - En Datalingvistisk Analyse Av Nordsamisk. NLT 2017, 35.