[1]
Antonsen, L. og Trosterud, T. 2017. Ord sett innafra og utafra - en datalingvistisk analyse av nordsamisk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 35, 2 (nov. 2017).