[1]
Johannessen, J.B. 2017. Rødøyd og bøyd: Samdanning og perfektum partisipp har parallell semantikk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 35, 1 (aug. 2017).