Bente Ailin Svendsen: "Flerspråklighet til begeistring og besvær"
PDF

Hvordan referere

Hansen, J. P. B. (2023). Bente Ailin Svendsen: "Flerspråklighet til begeistring og besvær". Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2193

Sammendrag

Begrepet flerspråklighet er på ingen måte entydig. Som påpekt i den norske oversettelsen av García og Wei (2019), kan begrepet i norsk sammenheng brukes både om samfunnsperspektivet og om individets perspektiv (Garcia og Wei, 2019, s. 17). Flerspråklighet har blitt fremstilt på flere måter gjennom historien og blir det fortsatt i samtiden, både i forskning, i politikk og i det offentlige ordskiftet. Med boka «Flerspråklighet til begeistring og besvær» hevder Svendsen å gi «en samlet fremstilling av flerspråklighet både i et sosialt og kognitivt perspektiv, i en samtidig så vel som i en historisk sammenheng», og dette får hun til på en utmerket måte. Dette er en innholdsrik bok som bygger på forskning fra flere deler av flerspråklighetsfeltet, trekker inn teoretiske perspektiver på språk og flerspråklighet, bygger på tall og data fra det norske samfunnet og byr på vignetter fra intervjuer som vever sammen det individuelle perspektivet med andre temaer, også i kapitler som primært tar for seg samfunnsperspektiver. På denne måten viser boka frem noe av det flerdimensjonale ved flerspråklighet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Jessica P. B. Hansen