Interessant nok: ein produktiv setnings- adverbialkonstruksjon
PDF

Emneord (Nøkkelord)

adjektiv
adverb
disjunkt
produktivitet
setningsadverbial
subjektivitet

Hvordan referere

Kinn, T. (2023). Interessant nok: ein produktiv setnings- adverbialkonstruksjon. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 41(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/2191

Sammendrag

Norsk har éin produktiv konstruksjon som dannar setningsadverbial. Det er uttrykk bygde opp av eit adjektiv i positiv ubestemt eintal inkjekjønn og nok, t.d. sant nok, besynderlig nok og dustete nok. Artikkelen presenterer to empiriske undersøkingar av slike setningsadverbial i moderne norsk og underkategoriar av dei. Den første er ein synkron korpusstudie som dokumenterer eit stort antal typar og klar produktivitet for somme semantiske underkategoriar. Den andre undersøkinga er diakron og kartlegg utviklinga i type- og eksemplarfrekvens gjennom 1900-talet. Nokre underkategoriar syner klar auke i typefrekvens gjennom hundreåret, noko som indikerer produktivitet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2023 Torodd Kinn