To myter om det norske språket i Amerika: Er det gammeldags? Nærmer det seg en bokmålsstandard?
PDF

Hvordan referere

Johannessen, J. B., & Laake, S. (2012). To myter om det norske språket i Amerika: Er det gammeldags? Nærmer det seg en bokmålsstandard?. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/208

Sammendrag

Artikkelen tar for seg to myter om det norske språket i den amerikanske Midtvesten. Den ene er at de norsktalende etterkommerne av norske immigranter snakker et antikvarisk norsk. Den andre er at språket deres nærmet seg en bokmålsstandard, altså vekk fra de dialektene som de norske innvandrerne snakket da de kom til Amerika. Vi skal studere leksikon og grammatikk på bakgrunn av disse antagelsene og besvare spørsmålene i overskriften.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.