Innledning
PDF

Hvordan referere

Johannessen, J. B., & Salmons, J. (2012). Innledning. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 30(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/204

Sammendrag

Dette spesialnummeret om norsk språk i Amerika er, for redaktørene og et flertall av bidragsyterne, resultatet av en kort og intens forskningsperiode. Forhistorien er at den ene gjesteredaktøren (Johannessen) ledet et annet og stort forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, nemlig FRIHUM-prosjektet NorDiaSyn, som blant annet handlet om innsamling av og forsk-­ning i norske dialekter. På et tidspunkt fikk hun vite at det fantes en egen pott til benyttelse bare for forskere som allerede hadde et prosjekt, og at denne potten skulle brukes til bilateralt samarbeid med noen utvalgte land, blant annet USA. Da var ikke veien lang til å tenke på norsk språk i Amerika, det passet godt inn i et forskningsprosjekt som allerede dreide seg om geografisk variasjon.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.