Et grammatisk uttrykk for nærhet: psykologisk proksimale possessiver i norsk
Omslag NLT 1-2020
PDF

Emneord (Nøkkelord)

psykologisk proksimale possessiver
psykologisk distale demonstrativer
nominalfraser
talerperspektiv
faser

Hvordan referere

Kinn, K. (2020). Et grammatisk uttrykk for nærhet: psykologisk proksimale possessiver i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1795

Sammendrag

Denne korte artikkelen diskuterer possessivkonstruksjoner som Anne min, som uttrykker psykologisk nærhet. Det argumenteres for at disse konstruksjonene er et proksimalt motstykke til psykologisk distale demonstrativer (Johannessen 2006 og senere arbeider), og at de kan analyseres som et eksempel på taleror­ientert betydning knyttet til syntaktiske trekk i kanten av fasene i den syntaktiske derivasjonen.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.