Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. skodde-stæveleg
PDF

Hvordan referere

Wendt, B.-A. (2013). Norsk ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10. skodde-stæveleg. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 31(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/169

Sammendrag

Våren 2012 utkom Norsk ordbok (NO) med sitt tionde band, som täcker det alfabetiska spannet från skodde 'dimma; dis' till stæveleg (med hänvisning till stevleg 'stillsam; pålitlig'), bara litet mer än ett år efter att band 9 gavs ut. Redaktionen håller alltså ångan väl uppe, och allt torde tala för att man kommer att uppnå sitt stolta mål som numera är inskrivet i själva projektnamnet: Norsk Ordbok 2014. Det tolfte och sista bandet är sålunda tänkt att komma av trycket lagom till firandet av Norges 200 år av eftermedeltida självständighet. För detta band 10 redovisar titelbladet 31 namngivna redaktörer (samma antal nämns inledningsvis i förordet, 32 sägs det senare där), så det är en manstark redaktion det handlar om. Likafullt imponeras man av den raska utgivningstakten med tanke på vilket digert ordmaterial som NO har att göra grundligt reda för. Ordboken är, som det anges i dess Brukarrettleiing (Oslo 1994), "ei kombinert dialekt- og skriftmålsordbok - noko vi ikkje finn maken til så mange andre stader" (s. 7) och har således att "dekkja både det moderne ordtilfanget i nynorsk og det tradisjonelle i målføra" (ibid.). Ordrike-­domen är också enastående stor i ordboken, och som läsare kan man inte annat än att låta sig upplivas av den de norska språkbrukarnas ordglädje under livets skiftande omständigheter som satt så eftertryckliga spår i "dei store og små ordportretta" (som artiklarna kallas i förordet till band 10, s. VIII). NO har ingen kronologisk ambition i sin beskrivning av ordens användning - såtillvida att man skulle kunna följa deras historiska utveckling, annat än högst indirekt genom de noggranna proveniens-­angivelserna - men genom sin beskrivning av både dialekter och nynorskt skriftspråk ända in i nutiden hittar vi i ordbokens myller de lexikala återspeglingarna av allt från svunna tiders bondesamhälle där man strigla hästarna, åt snargraut i skogen och kom samman för slåttedugnad till vår egen yttersta tid där man stæsjar opp bilen och sänder SMS-ar.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.