Variasjon som virkemiddel - hiphop, språkvalg og identitetskonstruksjon i Oslo
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Språk i Oslo
indeksikalitet
hiphop
glokalisering
digitale spørreundersøkelser
standardisering
demotisering
destandardisering

Hvordan referere

Stjernholm, K. (2019). Variasjon som virkemiddel - hiphop, språkvalg og identitetskonstruksjon i Oslo. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1647

Sammendrag

I artikkelen utforsker jeg den sosiale betydninga til variasjonen i oslomål gjennom en analyse av to rapptekster fra byen, en fra øst og en fra vest. Temaet i tekstene er Oslos todeling, og bruken av variasjonen i oslomålet forsterker tematikken og viser samtidig noe av dynamikken mellom de språklige variablene som er i spill i byen. Tekstene analyseres som en praksisform som definerer, opprettholder og fornyer byens todeling på tross av at oslomålet regnes som én og ikke to varieteter i analysen. På tross av dette viser språkvalgene i tekstene at betydninga av byen som todelt mellom øst- og vestkanten fortsatt er viktig.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.