Begrepsmetaforer om KALDT SINNE
PDF

Emneord (Nøkkelord)

kognitiv metaforteori
følelsesmetaforer
primærmetaforer
kaldt sinne

Hvordan referere

Minamisawa, Y. (2019). Begrepsmetaforer om KALDT SINNE. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 37(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1646

Sammendrag

I denne artikkelen analyseres begrepsmetaforer om KALDT SINNE. I kognitiv metaforteori er det mange studier som har belyst SINNE og det har vært foreslått en rekke begrepsmetaforer. Men så langt har det ikke vært mye fokus på KALDT SINNE. Lakoff & Kövecses (1987) hevder at kaldt sinne representerer undertrykt og kontrollert sinne. Kövecses (2005) utvikler denne forklaringen og foreslår FORNUFTIG ER KALDT. Selv om FORNUFTIG ER KALDT er en overbevisende metafor, er det også flere eksempler i norsk som tilsynelatende ikke stemmer overens med denne metaforen. Følgende to problemer illustreres og diskuteres i artikkelen. For det første representerer kaldt sinne av og til ekstremt intenst sinne. For det andre forekommer kaldt/iskaldt oftere med raseri enn sinne. Artikkelen foreslår at disse to problemene kan forklares med primærmetaforen AFFEKSJON ER VARME, så vel som FORNUFTIG ER KALDT.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.