Förhållandet mellan rörelseverb och förflyttningskonstruktioner - lexikogram­matisk associationskraft och produktivitet
PDF

Emneord (Nøkkelord)

förflyttning
rörelseverb
konstruktionsgrammatik
lexikogrammatisk analys
produktivitet

Hvordan referere

Olofsson, J. (2017). Förhållandet mellan rörelseverb och förflyttningskonstruktioner - lexikogram­matisk associationskraft och produktivitet. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1400

Sammendrag

Denna artikel handlar om svenska förflyttningsuttryck. Dessa analyseras som konstruktioner i konstruktionsgrammatisk mening och består av ett verb i kombination med riktningsadverbet iväg och/eller prepositionsfras med prepositionen till. Syftet med artikeln är att belysa varför vissa verb har en starkare relation till en konstruktion än till en annan, även när konstruktionerna i sig har liknande semantiskt innehåll. I artikeln presenteras en korpusundersökning av 40 mer eller mindre kända verb och dessas förekomst i två förflyttningskonstruktioner. Artikeln visar att relationen mellan verb och konstruk­tion kan förklaras med frekvens och konstruktionernas grad av produktivitet. Högfrekventa rörelseverb tenderar att förekomma i den ena av konstruktionerna medan lågfrekventa verb tenderar att förekomma i den andra, som, trots lägre total frekvens, förefaller vara mer produktiv.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.