Rødøyd og bøyd: Samdanning og perfektum partisipp har parallell semantikk
PDF

Emneord (Nøkkelord)

parasyntetisk sammensetning
samdanning
sammensatte ord
avledning
perfektum partisipp
detransitivering
parallell semantikk
norsk
skandinavisk

Hvordan referere

Johannessen, J. B. (2017). Rødøyd og bøyd: Samdanning og perfektum partisipp har parallell semantikk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 35(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1397

Sammendrag

Samdanning (et sammensatt substantiv med suffiks avledet til adjektiv) og perfektum partisipp har stort sett samme morfofonologiske realisering av sitt suffiks. Det gjør at det er naturlig å sammenligne disse konstruksjonene nøyere med tanke på andre likheter.  Samdanning er lite studert og kartlagt i nordisk språkvitenskap, mens det finnes en del påstander i internasjonal litteratur om fenomenet. Artikkelen undersøker hvorvidt samdanning er marginalt eller produktivt og om det har komposisjonell semantikk. Empirien hentes fra korpus og ordbøker, og det vises at samdanning er både produktivt og komposisjonelt. De spesielle egenskapene til samdanning (spesielt at de må inngå i et uavhendelig eierforhold med en unevnt eier) brukes til å støtte en analyse av samdanning og perfektum partisipp der de er resultatet av samme grammatiske prosess.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.