Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg
NLT 2-2017
PDF

Hvordan referere

Haslum, V. (2017). Gulbrand Alhaug og Aud-Kirsti Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 34(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1350

Sammendrag

Namn i det fleirspråklege Noreg er tittelen på den nyutkomne boka. Innholdet er en samling på 13 artikler og like mange forfattere. Lingvister og navneforskere har gått i lag, og sammen har de klart å skape noe nytt, unikt og spennende.
Selv om studieobjektet er navn, er det ikke den tradisjonelle, filologiske tolkningssiden som blir behandlet her, men bruken av stedsnavn og personnavn i forskjellige språkmiljøer som er i kontakt med hverandre. Stoffet er tematisk ordnet i tre hoveddeler: Del I med fire artikler om stedsnavn, II med to om stedsnavn og personnavn og III med syv om personnavn.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.