Kristin M. Eide (red.). Norsk andrespråkssyntaks
NLT 2-2017
PDF

Hvordan referere

Helland, H. P. (2017). Kristin M. Eide (red.). Norsk andrespråkssyntaks. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 34(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1347

Sammendrag

Det finnes knapt et felt innenfor lingvistikken som er så raskt voksende som andrespråkstilegnelse og -læring. Antallet referanseverk som har utkommet på feltet de siste 10-15 årene gir en god indikasjon på dette. Eksempler er Doughty & Long (2003), Robinson & N. Ellis (2008), R. Ellis (2008), Ritchie & Bathia (2009), Long & Doughty (2009), Macaro (2010), Gass & Mackey (2012) og Hershensohn & Young-Scholten (2013). I samme tidsperiode har det kommet ut en rekke forskningsbaserte introduksjonsbøker for feltet, blant (mange) andre Gass & Selinker (2008), Ortega (2009), R. Ellis (2015) og Benati & Angelovska (2016). Det er derfor fullt og helt på sin plass at det kommer et større oversiktsverk i Norge om andrespråksforskning, skrevet på norsk og med fokus på norsk som andrespråk. Boka inneholder ti artikler, alle skrevet av forskere med nåværende eller tidligere tilknytning til NTNU, Trondheim: Kristin Melum Eide, som også er redaktør for utgivelsen, Tor A. Åfarli, Olaf Husby, Fufen Jin og Guro Busterud. Gitt de fleste bidragsyternes forskningsfokus, dreier det seg ikke bare om en overordnet bok om norsk som andrespråk. Boka har som tittel Norsk andrespråkssyntaks, noe som betyr at syntakskomponenten i (andre-)språkstilegnelse vies en helt spesiell plass. Dette er spørsmål vi vil komme tilbake til i gjennomgangen under.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.