"Inspect kniven i inventoryen min." Språklig praksis i et nytt domene
NLT 2-2017
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Språkkontakt
språkblanding
lånord
ungdomskultur
dataspill

Hvordan referere

Sunde, A. M. (2017). "Inspect kniven i inventoryen min." Språklig praksis i et nytt domene. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 34(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1344

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker sosiale og strukturelle aspekter ved språkkontakt mellom engelsk og norsk i den norske dataspillkulturen. Artikkelen beskriver et nytt og ukjent språklig domene der engelsk spiller en viktig rolle. Med utgangspunkt i muntlig og skriftlig datamateriale fra det norske Counter-Strike-miljøet viser jeg hvordan kontakten med engelsk kommer til uttrykk i norsk i form av hyppig språkblanding på ordnivå. Siden tar jeg utgangspunkt i et intervju med en gruppe aktive gamere, og viser hvordan de engelske innslagene i språket har sine røtter i en internasjonal standardterminologi, og at bruken av engelsk primært er motivert ut fra praktiske hensyn. Artikkelen argumenterer også for at bruken av engelsk kan ses i sammenheng med et ønske om å identifisere seg med og uttrykke tilhørighet til det globale Counter-Strike-samfunnet, som det norske miljøet har tette bånd til.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.