Koffer dæm IKKE sir det? Om ordstilling i hv-spørsmål i nordnorske dialekter
PDF

Emneord (Nøkkelord)

ordstilling
hv-spørsmål
hv-ledd
syntaks
V2-ordstilling

Hvordan referere

Westergaard, M. (2016). Koffer dæm IKKE sir det? Om ordstilling i hv-spørsmål i nordnorske dialekter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 33(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1232

Sammendrag

Denne artikkelen diskuterer ordstilling i hv-spørsmål i nordnorske dialekter. I motsetning til standard skriftspråk (bokmål og nynorsk), der verbet alltid må stå på andre plass (V2), finnes det stor ordstillingsvariasjon i dialektene. Det er velkjent fra tidligere litteratur at enkelte hv-spørsmål må ha V2-ordstilling, mens andre hv-spørsmål tillater både V2 og ikke-V2. Denne mikrovariasjonen er avhengig av forskjellige faktorer, for eksempel lengden og funksjonen til hv-leddet. Et vanlig mønster er at begge ordstillingene er tillatt ved korte (enstavede) spørreord, mens V2 er obligatorisk ved lengre hv-ledd (tostavede spørreord og hv-fraser). I de tilfellene der syntaksen tillater begge ordstillingene, er variasjonen vanligvis avhengig av informasjonsstruktur. Artikkelen presenterer nye data fra Nord-Troms, der ikke-V2-ordstilling til en viss grad er grammatisk også ved lange hv-ledd. Dataene er basert på både spontan produksjon og akseptabilitetsvurderinger og viser overraskende stor diskrepans mellom de to metodene. Resultatene blir diskutert i forhold til språktilegnelse og historisk språkendring.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.