Vol 36 (2022)
Beskrivelse av nummer

Denne utgaven av Musikk og tradisjon består av en samling med fem frie artikler fra folkemusikkforskningen i Norden. To av artiklene har et større geografisk og kulturelt perspektiv gjennom å ta for seg henholdsvis den svenskspråklige minoriteten i Estland og et mulig musikalsk fellesskap mellom norsk og irsk/skotsk vokal folkemusikk. Vokalmusikken er også temaet for en artikkel som ser nærmere på ulike varianter av en eldre folkemelodi, mens de norske instrumenttradisjonene er viet oppmerksomhet gjennom en artikkel om en sentral, men noe omstridt felemaker. Skriftet innholder også en viktig dansefaglig artikkel, som drøfter hvordan danseformer har spredt seg opp gjennom historien.

Hele utgaven
PDF

Forord

Bjørn Aksdal
Forord
PDF

Annet

Daniel Fredriksson, Siri Mæland, Karin Eriksson, Anne Svånaug Blengsdalen, Andrea Kasbo Rygh
Konferanserapporter
PDF
Kjersti Marie Seiersten, Isa Holmgren, Birgit Haukås
Sammendrag av folkemusikk- og folkedanserelaterte masteroppgaver
PDF