Vol 31 (2017)
Beskrivelse av nummer

Ei ny utgåve av Musikk og tradisjon er klar og sjølv om tre av artiklane må seiast å ha nærliggjande tema, er denne utgåva av skriftet ikkje eit temanummer, men ei samling frie artiklar frå norsk folkemusikkforsking.