1.
Fiskvik A. Dag Vårdal: "Samværsdansen i Christiania på 1800-tallet". MOT [Internett]. 14. desember 2022 [sitert 14. juli 2024];36. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2140