Eriksson, K. (2021) «Forord», Musikk og Tradisjon, 35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2055 (åpnet: 2 desember 2023).