[1]
Ternhag, G. 2022. Bjørn Aksdal & Elisabeth Kværne: "Langeleiken – heile Noregs instrument". Musikk og Tradisjon. 36, (des. 2022).