Siv Gøril Brandtzæg og Karin Strand (red.), "Skillingsvisene i Norge 1550–1950. Studier i et forsømt kulturarv"
Omslag MOT 2022
PDF

Hvordan referere

Boström, M. (2022). Siv Gøril Brandtzæg og Karin Strand (red.), "Skillingsvisene i Norge 1550–1950. Studier i et forsømt kulturarv". Musikk Og Tradisjon, 36. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2137

Sammendrag

Skillingtrycken tillhör ett av de mest spännande materialen som kan belysa äldre tiders musikliv. Dessa vanligtvis enkla och billiga vistryck band på olika sätt samman länder (såväl mellan som inom nationer), städer och landsbygd, olika sociala grupper och en skriftlig/visuell och muntlig/aural kultur. Dessutom var skillingtryck ett viktigt medium under en väldigt lång tid: från 1500-talet och in på 1900-talet. Skillingtryckens visor (andliga eller världsliga, av väldigt varierande slag) kunde vara internationella visor på vandring eller författade av kända diktare, likaväl som de kunde vara anonyma eller ha en väldigt lokal inriktning och räckvidd. En del visor, hela eller som fragment, har levt vidare in i vår tid, ibland med hjälp av nyare medieformat som fonogram, radio och Internet.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Opphavsrett 2022 Mathias Boström