Egil Bakka, Theresa Jill Buckland, Helena Saarikoski & Anne von Bibra Wharton (eds.), Waltzing Through Europe: Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century
PDF

Hvordan referere

Mæland, S. (2021). Egil Bakka, Theresa Jill Buckland, Helena Saarikoski & Anne von Bibra Wharton (eds.), Waltzing Through Europe: Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century. Musikk Og Tradisjon, 35. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2061

Sammendrag

Waltzing through Europe er ei redigert samling med valse- og polkaartiklar frå medlemmar av ICTMs studiegruppe i Etnokoreologi (International Council for Traditional Music’s study group on Ethnochoreology). Dei har samla seg i ei understudiegruppe for runddanstradisjonen som oppstod på 1800-talet, og dei har halde på med forskingssamarbeidet sidan 2003.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Siri Mæland