Samandrag av folkemusikk- og folkedans- relaterte doktoravhandlingar og masteroppgåver
PDF

Hvordan referere

Mæland, S., Authen, C., Haugeland, L. B. G., Rygh, A. K., Klohs, S., & Westling, K. (2020). Samandrag av folkemusikk- og folkedans- relaterte doktoravhandlingar og masteroppgåver. Musikk Og Tradisjon, 34, 13. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1927

Sammendrag

Siri Mæland: Dansebygda Haltdalen - Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway: Triangular interaction between dance, music and partnering. Doctorial theses, Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Faculty of Humanities, Department of Music - Dance Studies, 2019: 39.

Cecilie Authen: Norsk folkemusikk, et fotohistorisk portrett 1840-1940. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Lisa Biktjørn G. Haugeland: Trygve Eftestøl og det gamle spillet - Om spillestil og et blikk mot "det gamle". Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Andrea Kasbo Rygh: Springdans og pols i Østfold. - En studie av springdans- og polsmelodier i håndskrevne notebøker fra Østfoldområdet. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Sissel Klohs: "Di var fele te danse springdans før!" En ny studie av kildematerialet til springdansen fra Vestfold. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Karolina Westling: En vise jeg nu synge vil - Medieringsprosess fra note til viseframføring med fokus på rytme. Masteroppgave i tradisjonskunst, Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2020 Forfatterne