Seminarene - vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt
PDF

Hvordan referere

Blengsdalen, A. S. (2019). Seminarene - vitenskapelige metoder, teorier og hypoteser som grunnlag for debatt. Musikk Og Tradisjon, 32. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1587

Sammendrag

Man kan spørre seg om det har noen som helst hensikt å skrive historikken om seminarene i Norsk folkemusikklag (NFL). Det er vel ingen som kommer til å lese en slik artikkel? Så er det kanskje mest for innvortes bruk da, og for ettertida. For det er et spørsmål om NFL vil feire så mange jubileer i framtida, gitt den usikre økonomiske situasjonen. Da kan kanskje en artikkel, møysommelig stampet opp basert på program, referat, års-møtepapirer, brev, eposter m.m. fra NFLs arkiv bli en kilde for noen som vil skrive om en frivillig organisasjons liv og fall en gang i framtida. Så da får det stå til. Her kommer en detaljert redegjørelse for temaer, stedsvalg, innledere og deltakeroppslutning i de snart 40 årene NFL har arrangert sine årlige seminar. Som vi skal se, har seminarene vært en umistelig felles arena for forskere og utøvere.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2019 Anne Svånaug Blengsdalen